ARBEJDSTILSYNET  
     
  Arbejdstilsynet
Tilsynscenter Øst
Postboks 1228
0900 København C
Tlf. 70 12 12 88
www.at.dk
Den 1. november 2007 tildelte Arbejdstilsynet os en grøn smiley. Den har vi bevaret lige siden.
Smiley'en er det synlige bevis på, at vi lever op til tilsynets regler vedr. sikkerhed og arbejdsmiljø.
     
  Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Bygmestervej 5, 2. sal
2400 København NV
Tlf. 72 17 00 13
www.bam-bus.dk
Houg Tømrer og snedkerfirma bliver løbende informeret om nye tiltag og kampagner inden for arbejdssikkerhed og -miljø. Vi søger også projektorienteret mere direkte råd og vejledning hos "BAM-BUS" i vort miljø- og sikkerhedsarbejde.  
     
 
Houg ApS - Holbækvej 5A - 4400 Kalundborg - Tlf. 59510337 - kontakt@houg.dk