FORSIKRINGER / GARANTIER  
     
  ERHVERVS-ANSVARSFORSIKRING
TopDanmark
Borupvang 4
2750 Ballerup
Tlf. 44683311
Dækningsgrad: Person-/tingskade kr. 10.000.000,-
Police-nr.: I 3764 900 013
 
Ifølge AB92 skal bygherre tegne brand-/stormskadeforsikring og evt. all-risk forsikring. Disse går forud for ovennævnte ansvarsforsikring.
 
     
  ENTREPRISE-GARANTIER
Danske Bank
Kordilgade 63
4400 Kalundborg
Tlf. 45121370
 
Aftaleordning, der sikrer, at Houg Tømrer- og snedkerfirma ApS kan stille entreprisegarantier for udførelse af de byggeopgaver, der indeholder krav herom.
 
     
 
Houg ApS - Holbækvej 5A - 4400 Kalundborg - Tlf. 59510337 - kontakt@houg.dk