YDELSER

HOUG Tømrer- og snedkerfirma beskæftiger til stadighed 15-30 medarbejdere afhængig af de økonomiske betingelser i byggeriet.
En fast og god kundekreds med hovedvægt inden for industri, erhverv og institutioner, men også private kunder, udgør en ikke ubetydelig del af omsætningen.

Firmaet råder i dag over en centralt beliggende grund i Kalundborg på 5000 m2 og med 540 m2 værkstedsbygninger med snedkeri og nødvendig maskinpark, 970 m2 lagerbygning til trælast- og byggematerialer, 130 m2 administration og 170 m2 personalefaciliteter. Hertil kommer ca. 10 servicebiler til brug på de mange skiftende byggepladser.

Ud over eget værksted og egenproduktion inden for
tømrer-/snedker-/gulvopgaver tilbyder HOUG Tømrer- og snedkerfirma at udføre samlede byggeprojekter i hovedentreprise. Dette sker med udvalgte og solide samarbejdspartnere.
Tømrermestrene Ole Houg Larsen og Rasmus Houg Larsen er begge faglærte tømrere samt bygningskonstruktører fra BTH-København. De har således god baggrund for et både praktisk og byggeteknisk samarbejde med kunder og rådgivere og sikrer derved et godt byggeresultat.

Vi tilbyder gerne hjælp til projektudarbejdelse, myndighedsbehandling og byggerådgivning/-styring.

HOUG Tømrer- og snedkerfirma er således, med en mangeårig og bred erfaring inden for nybyggeri, renovering og vedligeholdelse, en attraktiv og betryggende samarbejdspartner for både private og professionelle bygherrer.
Klik på kortet for at se stort foto
 
Eksempler på ydelsesområder:
- Hoved- og fagentrepriser
- Insitutionsbyggeri
- Kontor- og boligbyggeri
- Erhvervsbyggeri
- Om- og tilbygning
- Renoveringsopgaver
- Gulvbelægning
- Vinduesudskiftning
- Udbedring af råd- og svampeangreb
- Køkkener
- Laboratorie- og fabriksbyggeri
- Inventar
 
Houg ApS - Holbækvej 5A - 4400 Kalundborg - Tlf. 59510337 - kontakt@houg.dk