FIRMAETS IDÉGRUNDLAG

Houg Tømrer- og snedkerfirma ApS har som idégrundlag at udføre byggeopgaver baseret på kvalitet og godt håndværk under udvisning af socialt ansvar.

KUNDEPOLITIK

er det primære fokusområde. Kundens forventning og tilfredshed tilstræbes altid indfriet. Der sættes en ære i at fastholde en høj håndværksmæssig kvalitet og troværdighed i samarbejde med – ofte – faste kunder og samarbejdspartnere.

PERSONALEPOLITIK

Forholdet mellem medarbejdere og ledelse bærer præg af gensidig respekt og solidaritet. Socialt ansvar er kendetegnet for virksomheden og dette medvirker til at skabe gode og sikre arbejdspladser med godt arbejdsmiljø til glæde for alle. Mangeårige ansættelsesforhold er ikke usædvanlige, samtidig med at en god aldersspredning blandt medarbejderne tilstræbes. Vi ønsker at medvirke til uddannelse af lærlinge og har gennemsnitlig 4-5 lærlinge ansat.

KVALITETSPOLITIK

Houg Tømrer- og snedkerfirma ApS vil til stadighed sikre kvaliteten af det udførte arbejde. Dette gøres primært ved tæt, dagligt samarbejde samt ved motiverede og engagerede medarbejdere med faglig stolthed og gode håndværksmæssige traditioner. Gældende byggelovgivning skal naturligvis overholdes og kvalitetssikringssystemer anvendes og udvikles løbende.

MILJØPOLITIK

Hos Houg Tømrer- og snedkerfirma ApS vil vi overholde de til enhver tid gældende miljø- og arbejdsmiljøregler. Derfor arbejder vi til stadighed på at minimere vore affaldsmængder bl.a. ved at sortere vort affald og minimere antallet af kemikalier samt optimere vort ressourceforbrug på byggepladser, værksted og kontorer. Alle medarbejdere skal være ansvarlige, fokusere og reagere på risici samt forebygge fejl og risiko for ulykker. Der skal derfor altid anvendes det korrekte sikkerhedsudstyr og værnemidler.